Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24. 7. 2009

Kazalo

2824. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev Občine Laško, stran 8022.

Na podlagi 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07), Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/02, 45/03, 60/05, 96/05, 103/05, 104/06, 51/07, 2/08, 107/08, 33/09) je Občinski svet Občine Laško na 18. redni seji dne 8. 7. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev Občine Laško
1. člen
S tem odlokom se spreminjajo in dopolnjujejo Spremembe in dopolnitve Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/02, 45/03, 60/05, 103/05, 104/06, 51/07, 2/08, 107/08 in 33/09).
2. člen
Spremeni in dopolni se 6. člen v odstavku »ureditvena območja znotraj meje UZ Laško«, tako, da glasi:
»– ki se urejajo izključno na podlagi PUP, to so območja z oznakami:
– pretežno pozidana stanovanjska območja:
ks1, ks1/1 del, ks2/1, del ks3, ks3/1, ks3/2, ks4,ks5, ks6, ks6/1, ks7,ks7/2, ks7/3, ks7/4, ks8, ks8/1, ks8/2, ks9, ks9/1, ks10, ks10/1, ks11/2, ks12, in ks11/1 (parc. št. 366/2, 366/3, 367/1, 369/1, 383/1, 368/1, 383/2 vse k.o. Reka)«.
3. člen
Dopolni se 13. člen razdelka »Novogradnje« z novo alinejo, tako da glasi:
»– novogradnje za posamezen objekt so dopustne na geološko sprejemljivih zemljiščih, ki se navezujejo na obstoječa stavbišča v razdalji do 40 m, pozidave pa pomenijo zaokrožitev oziroma širitev obstoječih stavbišč in v ničemer negativno ne vplivajo na sosednja zemljišča. Na sosednjih obstoječih stavbiščih že mora biti voda, elektrika, cesta. Investitor mora pridobiti pozitivna soglasja vseh nosilcev urejanja prostora«.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-2/2008
Laško, dne 8. julija 2009
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.

AAA Zlata odličnost