Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24. 7. 2009

Kazalo

2817. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro, stran 8011.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2 in 76/08) in 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07) je Občinski svet Občine Cerkno na 20. redni seji dne 16. 7. 2009 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro
1. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišča javno dobro na naslednji nepremičnini: v k.o. Cerkno, parcela št. 1472, pot v izmeri 552 m2.
2. člen
Nepremičnina iz prejšnjega člena tega sklepa preneha imeti status javnega dobra in postane lastnina Občine Cerkno.
3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-0009/2007-13
Cerkno, dne 16. julija 2009
Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l.r.