Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24. 7. 2009

Kazalo

2807. Koeficient rasti cen v Republiki Sloveniji, junij 2009, stran 7979.

Na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) Statistični urad Republike Slovenije objavlja
K O E F I C I E N T E R A S T I C E N
v Republiki Sloveniji, junij 2009
1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu junija 2009 v primerjavi z majem 2009 je bil 0,003.
2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca junija 2009 je bil –0,006.
3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca junija 2009 je bil –0,001.
4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih junija 2009 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil –0,007.
5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin junija 2009 v primerjavi z majem 2009 je bil 0,005.
6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do junija 2009 je bil 0,023.
7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do junija 2009 je bil 0,004.
8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin junija 2009 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,003.
9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do junija 2009 v primerjavi s povprečjem leta 2008 je bil 0,006.
Št. 9621-59/2009/7
Ljubljana, dne 20. julija 2009
EVA 2009-1522-0017
mag. Irena Križman l.r.
generalna direktorica
Statističnega urada
Republike Slovenije