Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24. 7. 2009

Kazalo

2806. Sklep o razpisu postopka za imenovanje članov sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, stran 7979.

Na podlagi 266. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1-UPB4 Uradni list RS, št. 109/06) in 17. člena statuta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 114/06) je Svet Zavoda dne 18. 6. 2009 sprejel
S K L E P
o razpisu postopka za imenovanje članov sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
1. Svet Zavoda poziva vsa delodajalska združenja na ravni države in vse zveze oziroma organizacije upokojencev na ravni države (v nadaljevanju notranje interesne organizacije), ki želijo sodelovati pri imenovanju ali volitvah članov Sveta Zavoda, da pošljejo svojo prijavo volilni komisiji Zavoda v petnajstih (15) dneh po dnevu razpisa, na naslov: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Volilna komisija Zavoda, Kolodvorska 15, Ljubljana.
Za prvi dan razpisa se šteje dan objave tega poziva v Uradnem listu RS.
Prijava mora vsebovati ime interesne organizacije, točen naslov, ime osebe, pristojne za postopek v zvezi z imenovanjem in navedbo organiziranosti interesne organizacije (dokazilo o vpisu v register ali dokazilo organiziranosti za območje države).
2. Na podlagi podatkov iz registra reprezentativnih sindikatov, ki so reprezentativni za območje države, Svet Zavoda poziva:
1. ZVEZO SVOBODNIH SINDIKATOV SLOVENIJE, ZSSS
2. KONFEDERACIJO SINDIKATOV SLOVENIJE PERGAM
3. KONFEDERACIJO SINDIKATOV 90 SLOVENIJE
4. NEODVISNOST, KONFEDERACIJO NOVIH SINDIKATOV SLOVENIJE
5. SLOVENSKO ZVEZO SINDIKATOV ALTERNATIVA
6. ZVEZO DELAVSKIH SINDIKATOV SLOVENIJE SOLIDARNOST
7. KONFEDERACIJO SINDIKATOV JAVNEGA SEKTORJA SLOVENIJE
da lahko v 15. dneh po dnevu razpisa imenujejo po enega predstavnika v Svet Zavoda na način, kot ga same določijo.
Imenovanju za člana Sveta Zavoda je potrebno priložiti osebne podatke imenovanega člana (ime in priimek, datum rojstva, bivališče, zaposlitev, kam pošiljati vabila) ter njihovo pisno soglasje k imenovanju.
Imenovanje je potrebno poslati na naslov: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Volilna komisija Zavoda, Kolodvorska 15, Ljubljana.
V primeru, da katera zveza ali konfederacija sindikatov, na katere se ta poziv nanaša, v 15 dneh po dnevu razpisa, ne imenuje svojega predstavnika v Svet Zavoda, v nadaljnjem postopku imenovanja oziroma volitev preostalih članov predstavnikov sindikatov na more več sodelovati.
3. Posamezne v zakonu navedene interesne skupine bodo praviloma sporazumno imenovale naslednje število članov Sveta Zavoda:
– 6 (šest) članov sindikati, reprezentativni za območje države, od tega lahko imenujejo zveze ali konfederacije, ki so po registru reprezentativnih sindikatov reprezentativna za območje države, najmanj enega predstavnika;
– 4 (štiri) člane delodajalska združenja na ravni države;
– 5 (pet) članov zveze oziroma organizacije upokojencev na ravni države.
Vlada Republike Slovenije bo imenovala 10 (deset) članov, Zveza delovnih invalidov Slovenije 1 (enega) člana, 1 (enega) člana pa izvolijo delavci Zavoda.
4. Interesne organizacije, ki se v roku, določenem v 1. in 2. odstavka razpisa, ne bodo prijavile volilni komisiji Zavoda, v postopku imenovanja ali volitev ne morejo sodelovati.
5. Na podlagi prijav bo volilna komisija Zavoda sestavila seznam prijavljenih interesnih organizacij in jih pozvala, da v roku 30 dni predložijo Zavodu pisni sporazum o imenovanju članov Sveta Zavoda, v številu, ki ga določa zakon, in podatke o imenovanih članih Sveta Zavoda.
Če sporazuma ne bodo sklenile vse prijavljene interesne organizacije v okviru posamezne interesne skupine, bodo člane Sveta Zavoda izvolili predstavniki prijavljenih interesnih organizacij na volilnih zborih po postopku, določenem v statutu Zavoda.
Morebitne volitve volilnih teles se izvedejo med 12. 10. in 22. 10. 2009.
Št. 0300-36-3/2009
Ljubljana, dne 18. junija 2009
Svet Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
Milan Škafar l.r.
namestnik predsednika

AAA Zlata odličnost