Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2009 z dne 21. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2009 z dne 21. 7. 2009

Kazalo

2782. Sklep o spremembi Sklepa o financiranju izgradnje vodovodnih priključkov na Drganjih selih v Občini Straža, stran 7925.

Na osnovi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, št. 27/08 Odl. US, št. 76/08 in št. 100/08 Odl. US), 6. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Straža (Uradni list RS, št. 75/08), III. poglavja Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Straža (Uradni list RS, št. 119/08 in 02/09), II. poglavja Tehničnega pravilnika o javnem vodovodu v Občini Straža (Uradni list RS, št. 17/09) in 6., 15. in 73. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07 in 27/08) je Občinski svet Občine Straža sprejel
S K L E P
o spremembi Sklepa o financiranju izgradnje vodovodnih priključkov na Drganjih selih v Občini Straža
1. člen
S to spremembo sklepa se spreminja in dopolnjuje Sklep o financiranju izgradnje vodovodnih priključkov na Drganjih selih v Občini Straža (Uradni list RS, št. 28/09).
2. člen
Spreminja se prvi odstavek 2. člena sklepa, ki se glasi:
»Občina Straža zagotavlja pod enakimi in enotnimi pogoji pridobitev vodovodnega priključka vsem, ki se prijavijo in sklenejo pogodbo o sofinanciranju izgradnje vodovodnega priključka na vodovod Drganja sela do 31. 7. 2009, če obstajajo za priklop zadostne gravitacijske možnosti.«
3. člen
Spreminja se 4. člen sklepa, ki se glasi:
»Izgradnja vodovodnega priključka zajema:
– izkop, polaganje in montažo cevovoda, ter zasutje jarka v dolžini do 100 m,
– navrtno objemko z ventilom in cestno litoželezno kapo na glavnem vodu,
– dobavi in montažo tipskega vodomernega jaška »Zagožen«,
– dobavo in montažo vodovodnega ventila pred vodomerom v vodomernem jašku,
– dobavo in montažo vodomera v vodomernem jašku.«
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Objavi se tudi na oglasni deski in internetni strani Občine Straža.
Št. 354-2/2009-6
Straža, dne 4. junija 2009
Župan
Občine Straža
Alojz Knafelj l.r.

AAA Zlata odličnost