Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2009 z dne 21. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2009 z dne 21. 7. 2009

Kazalo

2778. Sklep o dopolnitvi letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja Občine Krško in o nakupu nepremičnine parc. št. 1323/2, k.o. Ravne in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini, stran 7920.

Na podlagi 29. in 51. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS in 76/08) in 16. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) je Občinski svet Občine Krško na svoji 32. seji dne 29. 6. 2009 sprejel
S K L E P
o dopolnitvi letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja Občine Krško in o nakupu nepremičnine parc. št. 1323/2, k.o. Ravne in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini
I.
Občina Krško sklene pogodbo o nakupu nepremičnine parc. št. 1323/2 – njiva v izmeri 87 m2 vpisana v zemljiškoknjižni vložek št. 2308, k.o. Ravne, ki je v lasti Bizjak Marijana, Nemška gora 6, Leskovec pri Krškem, in je bila uporabljena pri izgradnji cestnega telesa.
II.
Po vpisu lastninske pravice v korist Občine Krško, se na predmetni nepremičnini ustanovi javno dobro v upravi Občine Krško.
III.
Vrednost nepremičnine je določena s sklepom o določitvi vrednosti nepremičnin uporabljenih in potrebnih za izgradnjo občinske gospodarske infrastrukture (Uradni list RS, št. 45/09).
IV.
S tem sklepom se dopolnjuje letni načrt pridobivanja stvarnega premoženja Občine Krško za leto 2009 (št. 478-7/2009-O507, z dne 22. 1. 2009).
V.
Ta sklep prične veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Krškem.
Št. 478-180/2009-O506
Krško, dne 29. junija 2009
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

AAA Zlata odličnost