Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2009 z dne 10. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2009 z dne 10. 7. 2009

Kazalo

2639. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Pod Kompošem – Vitanje, stran 7491.

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 30. člena Statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 49/99, 46/01 in 106/02) je župan Občine Vitanje sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Pod Kompošem – Vitanje
I.
Javno se razgrne dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Pod Kompošem – Vitanje, ki ga je pod št. proj. 611/09 izdelalo podjetje URBANA Kočar in Kočar d.o.o. Velenje.
II.
Dokumentacija bo javno razgrnjena v prostorih Občine Vitanje, Grajski trg 1, v delovnem času Občine Vitanje in na spletnem naslovu www.vitanje.si. Javna razgrnitev bo trajala trideset dni in se začne z dnem objave tega sklepa. V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, in sicer dne 30. 7. 2009 ob 18.00 uri v sejni dvorani Občine Vitanje.
III.
Vse pravne in fizične osebe oziroma vsi zainteresirani in prizadeti lahko v času javne razgrnitve k dopolnjenemu osnutku sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Pod Kompošem – Vitanje dajo pisne pripombe in predloge, ki jih vpišejo v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve, ali pripombe pisno pošljejo na Občino Vitanje s pripisom: »Pripombe na dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev ZN Pod Kompošem – Vitanje.«
IV.
Ta sklep začne veljati z dnem objave.
Št. 4304-0001/2008-9
Vitanje, dne 3. julija 2009
Župan
Občine Vitanje
Slavko Vetrih l.r.

AAA Zlata odličnost