Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2009 z dne 10. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2009 z dne 10. 7. 2009

Kazalo

2638. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev dela ureditvenega načrta Center Vitanje, stran 7491.

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 30. člena Statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 49/99, 46/01 in 106/02) je župan Občine Vitanje sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev dela ureditvenega načrta Center Vitanje
I.
Javno se razgrne dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev dela ureditvenega načrta Center Vitanje, ki ga je pod št. proj. 612/09 izdelalo podjetje URBANA Kočar in Kočar d.o.o. Velenje.
II.
Dokumentacija bo javno razgrnjena v prostorih Občine Vitanje, Grajski trg 1, v delovnem času Občine Vitanje in na spletnem naslovu www.vitanje.si. Javna razgrnitev bo trajala trideset dni in se začne z dnem objave tega sklepa. V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, in sicer dne 30. 7. 2009 ob 19.00 uri v sejni dvorani Občine Vitanje.
III.
Vse pravne in fizične osebe oziroma vsi zainteresirani in prizadeti lahko v času javne razgrnitve k dopolnjenemu osnutku sprememb in dopolnitev dela ureditvenega načrta Center Vitanje dajo pisne pripombe in predloge, ki jih vpišejo v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve, ali pripombe pisno pošljejo na Občino Vitanje s pripisom: »Pripombe na dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev UN Center Vitanje.«
IV.
Ta sklep začne veljati z dnem objave.
Št. 3500-0001/2009-7
Vitanje, dne 3. julija 2009
Župan
Občine Vitanje
Slavko Vetrih l.r.

AAA Zlata odličnost