Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2009 z dne 10. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2009 z dne 10. 7. 2009

Kazalo

2637. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah v Občini Turnišče, stran 7491.

Na podlagi 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 93/07) je Občinski svet Občine Turnišče na 16. redni seji dne 17. 6. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah v Občini Turnišče
1. člen
Spremeni in dopolni se Odlok o občinskih taksah v Občini Turnišče (Uradni list RS, št. 19/09; v nadaljevanju: odlok).
2. člen
Dopolni se tarifna številka 1 posebnega dela odloka tako, da se v prvi stavek doda besedilo »opravljanje gostinske, trgovske in druge profitne dejavnosti«. Tako se prvi stavek tarifne številke 1 glasi:
Za uporabo javnih površin in drugih javnih prostorov, za prirejanje razstav in drugih zabavnih prireditev (opravljanje gostinske, trgovske in druge profitne dejavnosti), se plača dnevna taksa v višini:
– za vsak m2 površine (dnevno): 3 točke.
3. člen
Spremeni se 3. točka tarifne številke 2, in sicer v delu, ki določa število točk. Tako se 3. točka v celoti glasi:
Za plakate, za vsakega izobešenega, do 10 dni: 5 točk.
4. člen
Spremeni se zadnja alineja tarifne številke 5 tako da, se zadnja alineja v celoti glasi:
– stojnice za prireditev Velika maša in Ferencovo senje na m2: 125 točk.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 147/06-09
Turnišče, dne 18. junija 2009
Župan
Občine Turnišče
Jožef Kocet l. r.

AAA Zlata odličnost