Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2009 z dne 10. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2009 z dne 10. 7. 2009

Kazalo

2631. Poročilo o izidu naknadnega referenduma o uveljavitvi Odloka o praznikih Občine Postojna, stran 7478.

P O R O Č I L O
o izidu naknadnega referenduma o uveljavitvi Odloka o praznikih Občine Postojna
I.
Občinska volilna komisija je na 3. seji dne 10. junija 2009, na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja na naknadnem referendumu o uveljavitvi Odloka o praznikih Občine Postojna, ki je bil dne 7. junija 2009, ugotovila naslednji izid glasovanja:
Na referendumu 7. junija 2009 je imelo pravico glasovati skupaj 12.532 volivcev.
a) 12.532 volivcev je bilo vpisanih v volilni imenik,
b) s potrdilom ni glasoval nihče.
Glasovalo je skupaj 4.281 volivcev (34,16%), od tega je:
a) 4.281 volivcev glasovalo na voliščih po volilnih imenikih,
b) po pošti ni glasoval nihče.
Oddanih je bilo 4.281 glasovnic. Ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, je bilo 73 (1,71%) glasovnic neveljavnih.
Veljavnih je bilo 4.208 glasovnic.
Na referendumsko vprašanje:
»Ali se strinjate s tem, da se uveljavi Odlok o praznikih Občine Postojna, ki ga je Občinski svet Občine Postojna sprejel na 18. seji 7. aprila 2009, ki kot občinski praznik določa 14. april v spomin na dan, ko je domačin Luka Čeč 14. aprila 1818 odkril nove dele Postojnske jame in kot dan spomina Občine Postojna 23. april kot spomin na strahote I. in II. svetovne vojne, na vrednote TIGR-a, NOB in osamosvojitvene vojne ter v spomin na žrtve z območja Občine Postojna?« je z besedo »ZA« odgovorilo 1.689 volivcev ali 39,45% od vseh oddanih glasovnic oziroma z besedo »PROTI« 2.519 volivcev ali 58,84% od vseh oddanih glasovnic.
II.
Občinska volilna komisija je na podlagi 3. in 56. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo) in smiselne uporabe šeste alinee 39. člena skladno z določbo 23. člena istega zakona,
u g o t o v i l a,
da je večina volivcev, ki so glasovali, proti uveljavitvi Odloka o praznikih Občine Postojna, ki ga je Občinski svet Občine Postojna sprejel na 18. seji 7. aprila 2009.
Št. 042-1/2009
Postojna, dne 10. junija 2009
Predsednik Občinske volilne komisije
Udovič Boštjan l.r.

AAA Zlata odličnost