Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2009 z dne 10. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2009 z dne 10. 7. 2009

Kazalo

2624. Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja, stran 7462.

V skladu s 97. členom Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99, 8/00, 51/04, 26/05, 118/06 in 70/08) in soglasjem Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota, k tarifnim postavkam ob prehodu na obračun fiksnega dela po priključni moči, št. 38005-003/2005 z dne 21. 4. 2005 in Uredbe o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne porabnike (Uradni list RS, št. 30/09) ter s soglasjem Mestne občine Murska Sobota št. 354-0015/2008 z dne 26. 6. 2009 distributer toplote objavlja
C E N I K
storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja
I.
S tem cenikom se oblikujejo nove cene storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja, ki jih zaračunava Komunala javno podjetje d.o.o., kot distributer toplote in upravljavec kotlovnice Lendavska sever v Murski Soboti.
II.
Cene storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja se obračunavajo po naslednjih postavkah:
+------------------------+-----------+------------+------------+
| Proizvod – storitev  | Merska  |  Cena  |  Cena  |
|            |  enota  |v evrih (€) |v evrih (€) |
+------------------------+-----------+------------+------------+
|  Variabilni del:   |      |  brez DDV|    z DDV|
+------------------------+-----------+------------+------------+
|a) Dobavljena toplota  |  MWh  |      |      |
+------------------------+-----------+------------+------------+
|– stanovanjski odjem  |      |   51,8099|   62,1719|
+------------------------+-----------+------------+------------+
|– ostali odjem     |      |   51,8099|   62,1719|
+------------------------+-----------+------------+------------+
|b) Sanitarna voda    |  m3   |   4,6629|   5,5955|
+------------------------+-----------+------------+------------+
|   Fiksni del:    |      |      |      |
+------------------------+-----------+------------+------------+
|a) Priključna moč    | kW/mesec |      |      |
+------------------------+-----------+------------+------------+
|– stanovanjski odjem  |      |   1,5100|   1,8120|
+------------------------+-----------+------------+------------+
|– ostali odjem     |      |   1,5100|   1,8120|
+------------------------+-----------+------------+------------+
III.
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati cenik št. C0-009/2009-PD-02, objavljen v Uradnem listu RS, št. 43/09, dne 9. 6. 2009.
IV.
Ta cenik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, cene se uporabljajo od 1. julija 2009 dalje.
 
Zap. št. C0-010/09-PD-03
Murska Sobota, dne 26. junija 2009
Komunala javno podjetje d.o.o.
Murska Sobota
Direktor
Mirko Šabjan l.r.

AAA Zlata odličnost