Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2009 z dne 10. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2009 z dne 10. 7. 2009

Kazalo

2611. Sklep o dodelitvi letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Divača za leto 2009, stran 7426.

Na podlagi 20. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07), 9. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07) in 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) je Občinski svet Občine Divača na 24. redni seji dne 18. 6. 2009 sprejel
S K L E P
1.
Sprejme se dopolnitev letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Divača za leto 2009, po priloženem programu.
2.
Ta sklep začne veljati takoj.
Št. 032-0011/2009-03
Divača, dne 18. junija 2009
Župan
Občine Divača
Matija Potokar l.r
  1. LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
DIVAČA ZA LETO 2009 – DOPOLNITEV

+-------------+----------------------+--------------+----------+
|  NAČIN  | NAČIN RAZPOLAGANJA |   VRSTA  | VELIKOST |
|RAZPOLAGANJA |           | NEPREMIČNINE | (v m2) |
+-------------+-----------+----------+(namenska raba|     |
|       | Parcelna |Katastrska| zemljišča) |     |
|       | številka | občina |       |     |
+-------------+-----------+----------+--------------+----------+
|  NAKUP  | 112/6,  | Vremski | poselitveno | 1.657  |
|       |  112/7  | Britof |       |     |
+-------------+-----------+----------+--------------+----------+
  2. LETNI NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE
DIVAČA ZA LETO 2009 – DOPOLNITEV

+-------------+----------------------+--------------+----------+
|  NAČIN  | NAČIN RAZPOLAGANJA |   VRSTA  | VELIKOST |
|RAZPOLAGANJA |           | NEPREMIČNINE | (v m2) |
+-------------+-----------+----------+(namenska raba|     |
|       | Parcelna |Katastrska| zemljišča) |     |
|       | številka | občina |       |     |
+-------------+-----------+----------+--------------+----------+
|  PRODAJA  | 512/23  | Divača | poselitveno |  754  |
+-------------+-----------+----------+--------------+----------+
|  PRODAJA  |  294/7  | Divača | poselitveno |  100  |
+-------------+-----------+----------+--------------+----------+
|  PRODAJA  | 1316/89 |  Laže  | Kamnolom (LN)|  675  |
+-------------+-----------+----------+--------------+----------+

AAA Zlata odličnost