Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2009 z dne 10. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2009 z dne 10. 7. 2009

Kazalo

2609. Sklep o ukinitvi javnega dobra, stran 7425.

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi -ZLS-UPB1 (Uradni list RS, št. 100/05 in 21/06 – odl. US) ter 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) je Občinski svet Občine Divača na 24. redni seji dne 18. 6. 2009 sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra
1.
Na nepremičnini: parcela številka 3545/4, k.o. Senožeče, pot v izmeri 65 m², ki se vodi v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Sežani pod vložno št. 596, splošno ljudsko premoženje v splošni uporabi in Občina Sežana kot upravni organ.
2.
Nepremičnini iz 1. člena tega sklepa preneha status javnega dobra, vpiše se lastninska pravica v korist Občine Divača, do celote.
3.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0011/2009-05
Divača, dne 18. junija 2009
Župan
Občine Divača
Matija Potokar l.r.

AAA Zlata odličnost