Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2009 z dne 10. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2009 z dne 10. 7. 2009

Kazalo

2607. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 7422.

Na podlagi 21., 211. in 213. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 92/05, 93/05, 111/05, 120/06 in 126/07), Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 3/00) je Občinski svet Občine Cerknica, v zadevi zaznambe grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Cerknica na nepremičninah na 14. redni seji dne 2. 7. 2009 sprejel
S K L E P
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
Občinski svet Občine Cerknica sprejme sklep, da zemljišča s
– parc. št. 24/28 pašnik v izmeri 313 m2, vpisana v vl. št. 1822, k.o. Rakek, vknjiženo kot javno dobro v lasti Občine Cerknica,
– parc. št. 24/29 cesta v izmeri 29 m2 vpisana v vl. št. 1822, k.o. Rakek, vknjiženo kot javno dobro v lasti Občine Cerknica,
– parc. št. 87/3 poslovna stavba v izmeri 79 m2, parkirišče v izmeri 2120 m2, in zelenica v izmeri 1582 m2, pokopališče v izmeri 2150 m2, vpisana v vl. št. 1822, k.o. Rakek, vknjiženo kot javno dobro v lasti Občine Cerknica,
– parc. št. 87/4 parkirišče v izmeri 34 m2, in zelenica v izmeri 9 m2, vpisana v vl. št. 1822, k.o. Rakek, vknjiženo kot javno dobro v lasti Občine Cerknica, pridobijo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, matična številka: 5880157.
II.
Pri zemljiščih iz I. točke tega sklepa se dovoli vpis zaznambe, da so navedena zemljišča grajeno javno dobro lokalnega pomena v lasti Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, matična številka: 5880157.
III.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Cerknica, dne 2. julija 2009
Župan
Občine Cerknica
Miroslav Levar l.r.

AAA Zlata odličnost