Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2009 z dne 10. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2009 z dne 10. 7. 2009

Kazalo

2602. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove Fundacija mag. Alenke Gabrič, ustanova za štipendiranje, stran 7403.

Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana na podlagi 3. in 12. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) in 39.a člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US in 126/07 – ZUP-E) na podlagi vloge notarke mag. Nine Češarek, Trg zbora odposlancev 66, 1330 Kočevje z dne 24. 2. 2009, v zadevi izdaje soglasja k Aktu o ustanovitvi ustanove Fundacija mag. Alenke Gabrič, ustanova za štipendiranje, izdaja naslednjo
O D L O Č B O
o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove Fundacija mag. Alenke Gabrič, ustanova za štipendiranje
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo izdaja soglasje k Aktu o ustanovitvi ustanove Fundacija mag. Alenke Gabrič, ustanova za štipendiranje, s katerim je ustanovitelj Rotary klub Kočevje, Trg zbora odposlancev 2, 1330 Kočevje, ustanovil ustanovo »Fundacija mag. Alenke Gabrič, ustanova za štipendiranje« s sedežem v Kočevju, Trg zbora odposlancev 2, 1330 Kočevje, o čemer je notarka mag. Nina Češarek iz Kočevja sestavila notarski zapis z opr. št. SV 102/09 z dne 24. 2. 2009.
Namen ustanove je splošno koristen in trajen. Namen ustanove je štipendiranje nadarjenih, pomoči potrebnih dijakov in študentov iz Republike Slovenije in s tem širjenje znanja in ustvarjalnosti mladih.
V skladu z ustanovitvenim aktom so člani prve 3-članske uprave ustanove Uroš Novak, Franci Rupnik in dr. Vladimir Prebilič.
Št. 0141-11/2009/4
Ljubljana, dne 12. junija 2009
EVA 2009-3211-0015
Gregor Golobič l.r.
Minister
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

AAA Zlata odličnost