Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2009 z dne 30. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2009 z dne 30. 6. 2009

Kazalo

2492. Uredba o spremembi Uredbe o določitvi območja in višini nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju Rudnika urana Žirovski vrh, stran 6897.

Na podlagi tretjega odstavka 12. člena Zakona o trajnem prenehanju izkoriščanja uranove rude in preprečevanju posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi Uredbe o določitvi območja in višini nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju Rudnika urana Žirovski vrh
1. člen
V Uredbi o določitvi območja in višini nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju Rudnika urana Žirovski vrh (Uradni list RS, št. 22/08) se v drugem odstavku 4. člena besedilo »20%« nadomesti z besedilom »10 odstotkov«.
2. člen
(plačilo nadomestila in akontacij za leto 2009)
(1) Zneski že plačanih mesečnih akontacij od 1. januarja 2009 do uveljavitve te uredbe se upoštevajo pri določitvi nove višine mesečnih akontacij od dneva uveljavitve te uredbe do konca leta 2009 ne glede na 7. člen Uredbe o določitvi območja in višini nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju Rudnika urana Žirovski vrh.
(2) Nova višina mesečnih akontacij od uveljavitve te uredbe do konca leta 2009 se določi tako, da se od nadomestila za omejeno rabo prostora, izračunanega na podlagi prejšnjega člena, odštejejo do uveljavitve te uredbe že plačane akontacije v letu 2009, razlika pa se deli s številom mesecev od meseca uveljavitve te uredbe do konca leta 2009.
(3) V kolikor znesek že plačanih mesečnih akontacij od 1. januarja 2009 do uveljavitve te uredbe presega potrebno plačilo nadomestila za leto 2009, zavezanec od uveljavitve te uredbe dalje ne plačuje več mesečnih akontacij za leto 2009. Morebitno preveč plačano nadomestilo za leto 2009 se zavezancu poračuna pri mesečnih akontacijah v letu 2010.
(4) Zavezanec sredstva za plačilo nadomestila zagotovi iz lastnih sredstev.
3. člen
Ta uredba začne veljati 1. julija 2009.
Št. 00719-26/2009/4
Ljubljana, dne 24. junija 2009
EVA 2009-2511-0090
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost