Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27. 3. 2009

Kazalo

989. Tarifa o pravnih storitvah, stran 3095.

Na podlagi drugega odstavka 144. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – prečiščeno besedilo, št. 68/08) je družba ITEM d.o.o., Zastopniška pisarna za patente in blagovne znamke, Resljeva cesta 16, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa direktor Gregor Maček, univ. dipl. inž. elek., univ. dipl. prav., dne 2. 3. 2009 sprejela
T A R I F O
o pravnih storitvah
1. člen
Ta tarifa določa način obračunavanja pravnih storitev in povračila stroškov družbi ITEM d.o.o., Zastopniški pisarni za patente in blagovne znamke, Resljeva cesta 16, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: pisarna) oziroma pooblaščenim zaposlenim v pisarni v zvezi z opravljenim delom pri uveljavljanju avtorskih in sorodnih pravic.
2. člen
Pravne storitve po tej tarifi obsegajo vsa opravila, ki jih pisarna opravi na podlagi pooblastilnega razmerja v zvezi z zastopanjem imetnikov ali domnevnih kršiteljev avtorske pravice ali sorodnih pravic v postopkih pred sodišči in drugimi državnimi organi.
3. člen
Za vrednotenje storitev po tej tarifi se smiselno uporabljajo določila veljavne odvetniške tarife, trenutne določene v Zakonu o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/08), ki se nanašajo na pravne storitve v zvezi z varstvom avtorske pravice ali sorodnih pravic v postopkih pred sodišči in drugimi državnimi organi iz drugega odstavka 144. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah.
4. člen
Stranke so dolžne plačati pisarni akontacijo za potrebne storitve pravne pomoči v dogovorjenem znesku. Stroške za sodne ali upravne takse, izdatke za morebitne sodne izvedence ali druge stroške, ki se pojavljajo v postopku oziroma katerih založitev zahteva sodišče ali drug organ, pa so dolžne plačati v dejanski višini.
5. člen
Storitve po tej tarifi ne obsegajo davka na dodano vrednost, drugih davkov, prispevkov, sodnih in upravnih taks.
6. člen
K tej tarifi izda soglasje minister, pristojen za pravosodje.
7. člen
Ta tarifa začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
8. člen
To tarifo izdajatelj objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 2. marca 2009
ITEM d.o.o., Zastopniška pisarna za patente in blagovne znamke
Gregor Maček l.r.
direktor
Na podlagi določbe drugega odstavka 144. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – prečiščeno besedilo, št. 68/08) daje minister za pravosodje soglasje pod opr. št. 312-1/2009 z dne 4. 3. 2009 k Tarifi o pravnih storitvah, ki jo je sprejela družba ITEM d.o.o., Zastopniška pisarna za patente in blagovne znamke, dne 2. 3. 2009.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina