Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27. 3. 2009

Kazalo

982. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o programu, postopku in načinu opravljanja preizkusa znanja za pridobitev spričevala o strokovni usposobljenosti odgovorne osebe za opravljanje prevozov v cestnem prometu, stran 3082.

Na podlagi tretjega odstavka 23. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06, 5/07 – popr. in 123/08) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o programu, postopku in načinu opravljanja preizkusa znanja za pridobitev spričevala o strokovni usposobljenosti odgovorne osebe za opravljanje prevozov v cestnem prometu
1. člen
V Pravilniku o programu, postopku in načinu opravljanja preizkusa znanja za pridobitev spričevala o strokovni usposobljenosti odgovorne osebe za opravljanje prevozov v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 10/07 in 39/07) se peti odstavek 4. člena spremeni tako, da se glasi:
»(5) Vsak posamezen del preizkusa znanja iz modulov 2, 3, 4 in 5 traja najmanj 90 minut.«
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Celoten preizkus znanja iz modula 1 traja največ 90 minut.«
Dosedanja šesti in sedmi odstavek postaneta sedmi in osmi odstavek.
2. člen
Tretji odstavek 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Kandidatu, ki je uspešno opravil preizkus znanja za prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu, se izda spričevalo, kjer je navedeno, da je kandidat hkrati usposobljen za prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu in avtotaksi prevoze.«
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Kandidatu, ki je uspešno opravil preizkus znanja za mednarodni prevoz potnikov v cestnem prometu, se izda spričevalo, kjer je navedeno, da je kandidat hkrati usposobljen za mednarodni prevoz potnikov v cestnem prometu, prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu in avtotaksi prevoze.«
3. člen
Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
KONČNA DOLOČBA
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-45/2009/15-0021321
Ljubljana, dne 23. marca 2009
EVA 2009-2411-0036
dr. Patrick Vlačič l.r.
Minister
za promet

AAA Zlata odličnost