Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27. 3. 2009

Kazalo

969. Sklep o ukinitvi javnega dobra, stran 3062.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 113/06 in 21/07) in na podlagi 2. in 82. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 29/97) je Občinski svet Občine Vitanje na 14. redni seji dne 18. 3. 2009 sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra parc. št. 1082/10 pot v izmeri 765 m2, parc. št. 1082/9 pot v izmeri 731 m2, parc. št. 1082/8 pot v izmeri 345 m2 in parc. št. 1094/2 pot v izmeri 222 m2, vse vpisane v vložni številki 158 k.o. Paka I. Te parcele postanejo lastnina Občine Vitanje in se odpišejo od dosedanje vložne številke 158 k.o. Paka I. in se pri tej katasterski občini odpre nova vložna številka _____ k.o. Paka I., kjer naj se vpiše lastninska pravica za Občino Vitanje, Grajski trg 1, Vitanje.
2. člen
Pristojno Okrajno sodišče v Slov. Konjicah po uradni dolžnosti vpiše v zemljiško knjigo lastninsko pravico Občine Vitanje na zemljišču, ki je navedeno v 1. členu tega sklepa.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 900-0002/2009-6
Vitanje, dne 18. marca 2009
Župan
Občine Vitanje
Slavko Vetrih l.r.

AAA Zlata odličnost