Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27. 3. 2009

Kazalo

961. Sklep o imenovanju podžupana Občine Križevci, stran 3055.

Na podlagi 33.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB), 33. člena Statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99, 17/01, 74/02) izdajam
S K L E P
o imenovanju podžupana Občine Križevci
1. člen
Za podžupana Občine Križevci se imenuje mag. BELEC BRANKO, Lukavci 55, 9242 Križevci pri Ljutomeru.
2. člen
Podžupan bo svojo funkcijo opravljal nepoklicno.
3. člen
Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan pooblasti.
4. člen
Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja župana opravlja podžupan tekoče naloge in pristojnosti župana in tiste njegove naloge, za katere ga župan pooblasti.
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Veljati začne z dnem objave uporablja pa se od 11. 3. 2009 dalje.
Št. 031-02/09-291
Križevci, dne 12. marca 2009
Župan
Občine Križevci
Ozvald Tučič l.r.

AAA Zlata odličnost