Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27. 3. 2009

Kazalo

959. Sklep o podaljšanju začasnega financiranja Občine Križevci, stran 3054.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 079/01, 30/02 in 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in na podlagi 29. člena Statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99, 17/01 in 74/02) je Občinski svet Občine Križevci na 18. seji dne 11. 3. 2009 sprejel
S K L E P
o podaljšanju začasnega financiranja Občine Križevci
1. člen
V obdobju od 1. aprila 2009 do začetka veljavnosti Odloka o proračunu Občine Križevci za leto 2009 se financiranje funkcij občine ter njenih nalog in drugih s predpisi določenih namenov začasno nadaljuje na podlagi Odloka o proračunu Občine Križevci za leto 2008 in za iste programe kot v letu 2008.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2008.
Lahko se nadaljuje izvajanje in financiranje investicij, ki so sprejete v proračunu za leto 2008.
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – podkontov) in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na oglasni deski občine.
5. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju realizirani prihodki in odhodki, porabljeni na podlagi tega sklepa, vključijo v proračun za leto 2009 in se morajo izkazati v njegovem zaključnem računu.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. aprila 2009 dalje.
Št. 032-01-18/09-114
Križevci, dne 11. marca 2009
Župan
Občine Križevci
Ozvald Tučič l.r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina