Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27. 3. 2009

Kazalo

956. Sklep o spremembi Sklepa o začasnem financiranju Občine Gornji Petrovci v obdobju januar–marec 2009, stran 3050.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06, 14/07 – ZSPDPO in 109/08) in 30. člena Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06) je Občinski svet Občine Gornji Petrovci na 21. redni seji dne 13. 3. 2009 sprejel
S K L E P
o spremembi Sklepa o začasnem financiranju Občine Gornji Petrovci v obdobju januar–marec 2009
1. člen
V Sklepu o začasnem financiranju proračuna Občine Gornji Petrovci v obdobju januar–marec 2009, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 119/08, se spremeni 1. člen, ki se glasi:
»S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Gornji Petrovci (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2009 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja), ki se podaljša do 30. 4. 2009, oziroma do sprejema proračuna.«
2. člen
Spremeni se 7. člen, ki se glasi:
»Občina se v obdobju začasnega financiranja lahko zadolži za sofinanciranje investicij na podlagi 10.a člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 Odl. US: U-I-24/07-66 in 57/08)«.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 4. 2009 dalje.
Št. 007-0001/2009-5
Gornji Petrovci, dne 16. marca 2009
Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l.r.

AAA Zlata odličnost