Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27. 3. 2009

Kazalo

955. Odlok o prenosu nalog ugotavljanja in odločanja o upravičenosti do osnovnega zdravstvenega zavarovanja na Center za socialno delo Murska Sobota, stran 3050.

Na podlagi 21. in 50.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2 in 76/08), tretjega odstavka 15. člena Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – UPB3, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 71/08 in 76/08), 16. člena Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06 in 1. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – UPB2, 105/06 – ZUS1, 126/07 in 65/08) je Občinski svet Občine Gornji Petrovci na 21. redni seji dne 13. 3. 2009 sprejel
O D L O K
o prenosu nalog ugotavljanja in odločanja o upravičenosti do osnovnega zdravstvenega zavarovanja na Center za socialno delo Murska Sobota
I. DOLOČILA ODLOKA
1. člen
S tem odlokom se prenaša naloge ugotavljanja in odločanja o upravičenosti do osnovnega zdravstvenega zavarovanja na Center za socialno delo Murska Sobota.
2. člen
Center za socialno delo bo za potrebe Občine Gornji Petrovci opravljal strokovna dela in naloge na področju:
– osnovno zdravstveno zavarovanje občanov po 21. točki 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 UPB3, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 71/08 in 76/08).
3. člen
Center za socialno delo bo na področju osnovnega zdravstvenega zavarovanja občanov, ki izpolnjujejo dohodkovne pogojev po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in Pravilniku o merilih za ugotavljanje dohodkov, prihrankov in premoženja občanov za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje opravljal naslednje naloge:
– ugotovitveni postopek,
– izdajo odločbe na prvi stopnji,
– vročanje odločbe,
– revizijo zavarovancev,
– prijavo v zavarovanje,
– spremembe med zavarovanjem,
– odjavo zavarovanja,
– posredovanje mesečnih poročil občini o zavarovancih in o številu zavarovancev.
4. člen
Drugostopenjski organ, to je organ v primeru pritožbe na prvostopenjsko odločbo je župan Občine Gornji Petrovci.
5. člen
Finančne obveznosti Občine Gornji Petrovci, ki jih bo imela s Centrom za socialno delo Murska Sobota v zvezi z ugotavljanjem upravičenosti do osnovnega zdravstvenega zavarovanja, bosta Občina Gornji Petrovci in Center za socialno delo Murska Sobota uredili s pogodbo.
II. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
6. člen
Ta odlok začne veljati z dnem sprejetja na seji občinskega sveta in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0007-0002/2009-1
Gornji Petrovci, dne 16. marca 2009
Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l.r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina