Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27. 3. 2009

Kazalo

954. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi cen storitev za programe v vrtcih Občine Brežice, stran 3049.

Na podlagi 28. in 31. člena Zakona o vrtcih (ZVrt-UPB2, Uradni list RS, št. 100/05, 25/08), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09) je Občinski svet Občine Brežice na 18. seji dne 16. 3. 2009 sprejel
S K L E P
o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi cen storitev za programe v vrtcih Občine Brežice
1.
Spremeni se 1. točka Sklepa o določitvi cen storitev za program v vrtcih Občine Brežice (Uradni list RS, št. 56/08) (v nadaljevanju: sklep), ki se sedaj glasi:
»Potrdijo se naslednje cene storitev programov:
                               EUR
+------------------------------------------------+-------------+
|Dnevni I. starostna skupina           |    472,62|
+------------------------------------------------+-------------+
|Dnevni kombinirani in 3–4 let          |    398,90|
+------------------------------------------------+-------------+
|Dnevni II. starostna skupina          |    334,67|
+------------------------------------------------+-------------+
|Pol dnevni                   |    332,31|
+------------------------------------------------+-------------+
|Razvojni oddelek                |   1.297,15|
+------------------------------------------------+-------------+
                                «
2.
Doda se 1.a točka sklepa, ki se glasi:
»Stroški živil za prehrano otrok v vrtcih Občine Brežice znašajo 36,99 EUR na mesec.«
3.
Vsa ostala določila ostanejo nespremenjena.
4.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 1. 4. 2009.
Št. 602-9/2009
Brežice, dne 16. marca 2009
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina