Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27. 3. 2009

Kazalo

951. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu«, stran 3049.

Na podlagi 37. in 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07) in 15. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 12/09) je Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli na 17. redni seji dne 12. 3. 2009 sprejel
S K L E P
o soglasju k ceni socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu«
I.
Občina Bistrica ob Sotli daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu«.
Cena storitve »Pomoč družini na domu« znaša v letu 2009 16,73 EUR na efektivno uro.
Občina Bistrica ob Sotli subvencionira iz proračunskih sredstev uporabnikom storitve »Pomoč družini na domu« 11,73 EUR na efektivno uro.
Po odbiti subvenciji znaša cena socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu« za uporabnike 5,00 EUR na efektivno uro.
II.
Cene začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
III.
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu«, objavljen v Uradnem listu RS, št. 47/08, z dne 16. 5. 2008.
Št. 032-0001/2009-17-02
Bistrica ob Sotli, dne 12. marca 2009
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Jožef Pregrad l.r.

AAA Zlata odličnost