Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27. 3. 2009

Kazalo

940. Sklep o opustitvi delov državnih cest, stran 2953.

Na podlagi 17. in 18. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 57/08 – ZLDUVCP) Vlada Republike Slovenije sprejme
S K L E P
o opustitvi delov državnih cest
I.
Opusti se, kot državna cesta, v celoti odsek avtoceste A2 št. 0103 začasni priključek Vrba, v skupni dolžini 0,382 km, ki je bil nadomeščen z izgradnjo nove avtoceste.
II.
Opusti se, kot državna cesta, v celoti odsek avtoceste A2 št. 1498 začasni priključek Lešnica, v skupni dolžini 0,076 km, ki je bil nadomeščen z izgradnjo nove avtoceste.
III.
Opusti se, kot državna cesta, del hitre ceste H1, na odseku 0403 priključek Črnivec, brez uvozno izvoznih ramp, v skupni dolžini 0,230 km, ki je bil nadomeščen z izgradnjo nove avtoceste in z izgradnjo ustreznih deviacij državnih cest na območju Črnivca.
IV.
Opusti se, kot državna cesta, del hitre ceste H1, na odseku 1462 Črnivec–Lešnica, v dolžini 1,400 km, od km 0,500 do km 1,900, ki je bil nadomeščen z izgradnjo nove avtoceste.
V.
Opusti se, kot državna cesta, del hitre ceste H1, na odseku 1472 Lešnica–Otočec, v dolžini 0,215 km, od začetka odseka do km 0,215, ki je bil nadomeščen z izgradnjo nove deviacije državne ceste.
VI.
Opusti se, kot državna cesta, del hitre ceste H1, na odseku 0415 priključek Otočec, v dolžini 0,150 km, od km 0,120 do km 0,270, to je v delu podvoza pod staro hitro cesto do priključka na lokalno cesto, ki je bil nadomeščen z izgradnjo nove deviacije državne ceste.
VII.
Opusti se, kot državna cesta, del glavne ceste G1-2 na odseku št. 1290 Slovenska Bistrica–Hajdina, od km 3,680 do km 9,770, v dolžini 6,090 km, ki je bil nadomeščen z izgradnjo nove obvozne ceste mimo Pragerskega.
VIII.
Opusti se, kot državna cesta, del glavne ceste G1-3 na odseku št. 0314 Pesnica–Lenart v dolžini 0,760 km, od km 4,260 do km 5,020, in del v dolžini 0,820 km od km 12,180 do km 13,000, ki sta bila nadomeščena zaradi deviacij državne ceste v sklopu izgradnje nove avtoceste.
IX.
Opusti se, kot državna cesta, del glavne ceste G1-8 na odseku št. 0208 Lesce–Črnivec, od km 3,650 do km 4,350 v skupni dolžini 0,700 km, ki je bil nadomeščen z deviacijo državne ceste zaradi izgradnje nove avtoceste.
X.
Opusti se, kot državna cesta, v celoti odsek glavne ceste G1-8 št. 0401 priključek Lesce v skupni dolžini 0,571 km, ki je bil nadomeščen z izgradnjo novega avtocestnega priključka Lesce.
XI.
Opusti se, kot državna cesta, v celoti odsek glavne ceste G1-8 št. 0402 priključek Radovljica v skupni dolžini 0,548 km, ki je bil nadomeščen z izgradnjo novega avtocestnega priključka Radovljica.
XII.
Opusti se, kot državna cesta, v celoti odsek glavne ceste G1-8 št. 1690 začasni priključek Vrba v skupni dolžini 0,443 km, ki je bil nadomeščen z izgradnjo nove avtoceste.
XIII.
Opusti se, kot državna cesta, del glavne ceste G2-103 na odseku št. 1010 Solkan–Nova Gorica (Kromberk), od km 0,140 do konca odseka v rondoju Peršeti, v dolžini 2,310 km, ki je bil nadomeščen z izgradnjo nove obvozne ceste mimo Solkana.
XIV.
Opusti se, kot državna cesta, del regionalne ceste R1- 203 na odseku št. 1004 Žaga–Kobarid, od km 12,940 do konca odseka v km 13,500, v dolžini 560 m, ki je bil nadomeščen z izgradnjo nove obvozne ceste mimo Kobarida.
XV.
Opusti se, kot državna cesta, del regionalne ceste R1- 221 na odseku št. 1218 Izlake–Zagorje, od km 5,720 do konca odseka v km 6,358, v dolžini 890 m, ki je bil nadomeščen z izgradnjo nove obvozne ceste mimo Zagorja.
XVI.
Opusti se, kot državna cesta, del regionalne ceste R1-222 na odseku št. 1228 Zagorje–most čez Savo, od km 0,000 do km 0,130, v dolžini 130 m, ki je bil nadomeščen z izgradnjo nove obvozne ceste mimo Zagorja.
XVII.
Opusti se, kot državna cesta, del regionalne ceste R2-411 na odseku št. 1429 Gobovce–Črnivec, od km 4,500 do km 5,400, v dolžini 900 m, in od km 5,610 do konca odseka, v dolžini 550 m, ki je bil nadomeščen z novimi deviacijami državnih cest zaradi izgradnje nove avtoceste.
XVIII.
Opusti se, kot državna cesta, del regionalne ceste R2-443, na celotnem odseku 0323 Dolnji Lakoš–Lendava v dolžini 1,700 km, in na delu odseka št. 1320 Lendava–Pince, od začetka odseka do križišča z novozgrajeno navezovalno cesto, v dolžini 1,150 km, ki sta bila nadomeščena z izgradnjo nove navezovalne ceste (nove Kranjčeve ceste) do priključka Lendava na avtocesto A5.
XIX.
Opusti se, kot državna cesta, del regionalne ceste R3-629 na odseku št. 1479 Valeta–Beli Križ–Piran, od križišča Beli Križ z LC 312190 (ulica Arze), od km 1,600, do konca odseka na vstopni rampi (Dantejeva ulica) v Piranu, do km 2,863, v dolžini 1,263 km.
XX.
Opusti se, kot državna cesta, nadomeščeni del regionalne ceste R3-667 na odseku št. 1385 Zbure–Mačkovec, od km 7,100 do konca odseka, v dolžini 5,760 km.
XXI.
Opusti se, kot državna cesta, del regionalne ceste R3-667 na celotnem odseku št. 0259 Novo mesto (Mačkovec–Krka), v dolžini 1,800 km, ki je bil nadomeščen z novogradnjo dela glavne ceste G2-105.
XXII.
Opusti se, kot državna cesta, del regionalne ceste R3-737 na odseku št. 9017 (Rače–Šikole), od km 5,715 do km 5,845, v dolžini 0,130 km, ki je bil nadomeščen z deviacijo te ceste zaradi izgradnje novega križišča.
XXIII.
Opusti se, kot državna cesta, regionalna turistična cesta R3-939, odsek št. 3815 Preddvor, v celotni dolžini 1,210 km.
XXIV.
Opuščeni deli državnih cest iz točk I, II, IV, V, VIII, IX, X, XI, XII, XVI in XVII, ki so bili nadomeščeni z gradnjo novih avtocestnih odsekov ali z deviacijami drugih odsekov državnih cest in na katerih ne poteka na novo zgrajena avtocesta ali državna cesta oziroma niso bili preneseni med občinske ceste, se agrotehnično obdelajo skladno s svojim okoljem, kar je sestavni del investicije v gradnjo odsekov, s katerimi so bili nadomeščeni.
XXV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00721-6/2009/4
Ljubljana, dne 19. marca 2009
EVA 2009-2411-0016
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina