Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27. 3. 2009

Kazalo

938. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o kategorizaciji državnih cest, stran 2950.

Na podlagi prvega in tretjega odstavka 17. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 57/08 – ZLDUVCP) in Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o kategorizaciji državnih cest
1. člen
V Uredbi o kategorizaciji državnih cest (Uradni list RS, št. 33/98, 48/99, 102/99, 69/00, 79/00, 97/00, 62/01, 82/01, 52/02, 95/02, 18/03, 65/03, 119/03, 131/04 – odl. US, 86/05, 118/05, 71/06, 98/06 in 116/07) se v 3. členu spremenita potek in dolžina avtocest, označenih s številkami A1, A2 in A5, kakor sledi:
»
+--------+-------+-----------------------+--------+--------+-------+
|Številka|Začetek|   Potek ceste   | Konec |Dolžina | Namen |
| ceste |  na |            |  na  | (v km) |uporabe|
+--------+-------+-----------------------+--------+--------+-------+
|  A1  | meja A|Šentilj–Dragučova [–  |  H5  |237,500 |  MV |
|    |    |Maribor(Tezno)]–Maribor|    |    |    |
|    |    |(Ptujska cesta)–    |    |    |    |
|    |    |Slivnica–Celje–Trojane–|    |    |    |
|    |    |Ljubljana (Zadobrova– |    |    |    |
|    |    |Malence–Kozarje)–   |    |    |    |
|    |    |Postojna–Razdrto–   |    |    |    |
|    |    |Divača–Črni Kal–Srmin |    |    |    |
+--------+-------+-----------------------+--------+--------+-------+
|  A2  | meja A|Predor Karavanke–Lesce–| meja HR|161,670 |  MV |
|    |    |Podtabor–Kranj–    |    |    |    |
|    |    |Ljubljana (Kozarje)–po |    |    |    |
|    |    |A1–Malence–Ivančna   |    |    |    |
|    |    |Gorica–Bič–Pluska [–  |    |    |    |
|    |    |Trebnje ]–Hrastje–Novo |    |    |    |
|    |    |mesto–Kronovo–Drnovo– |    |    |    |
|    |    |Obrežje        |    |    |    |
+--------+-------+-----------------------+--------+--------+-------+
|  A5  |  A1 |Maribor (Dragučova)–  | meja H | 79,590 |  MV |
|    |    |Lenart–Senarska–Vučja |    |    |    |
|    |    |vas–Murska Sobota–Dolga|    |    |    |
|    |    |vas–Lendava–Pince   |    |    |    |
+--------+-------+-----------------------+--------+--------+-------+
                                 «.
Za avtocesto, označeno s številko A5, se doda nova avtocesta, označena s številko A6, kakor sledi:
»
+--------+-------+-----------------------+-------+--------+--------+
|Številka|Začetek|   Potek ceste   | Konec | Dolžina| Namen |
| ceste |  na |            |  na | (v km) | uporabe|
+--------+-------+-----------------------+-------+--------+--------+
|  A6  |  A1 |[Postojna/Divača–   | meja |    |  MV  |
|    |    |Jelšane]        |  HR |    |    |
+--------+-------+-----------------------+-------+--------+--------+
                                 «.
2. člen
V 4. členu se spremenita potek in dolžina hitrih cest, označenih s številkama H1 in H3, ter se v celoti spremeni H7, kakor sledi:
»
+--------+-------+-----------------------+--------+--------+-------+
|Številka|Začetek|   Potek ceste   | Konec |Dolžina | Namen |
| ceste |  na |            |  na  | (v km) |uporabe|
+--------+-------+-----------------------+--------+--------+-------+
|  H1  |  A2 |Pluska–Trebnje–Hrastje |  A2  | 14,890 |  MV |
+--------+-------+-----------------------+--------+--------+-------+
|  H3  |  A1 |Ljubljana (Zadobrova– |  A2  | 10,220 |  MV |
|    |    |Tomačevo–Koseze)    |    |    |    |
+--------+-------+-----------------------+--------+--------+-------+
|  H7  |  A5 |Dolga vas–meja     | meja H | 4,060 |  MV |
|    |    |Madžarska       |    |    |    |
+--------+-------+-----------------------+--------+--------+-------+
                                 «.
3. člen
V 5. členu se spremenita potek in dolžina glavnih cest I. reda, označenih s številkami 2, 3 in 8, kakor sledi:
»
+--------+-------+-----------------------+--------+--------+-------+
|Številka|Začetek|   Potek ceste   | Konec |Dolžina | Namen |
| ceste |  na |            |  na  | (v km) |uporabe|
+--------+-------+-----------------------+--------+--------+-------+
|  2  |  A1 |Slovenska Bistrica–  |meja HR | 57,520 |  MP |
|    |    |Hajdina–Ptuj–Ormož–  |    |    |    |
|    |    |Središče ob Dravi   |    |    |    |
+--------+-------+-----------------------+--------+--------+-------+
|  3  |    |IZBRIS CESTE      |    |  0  |    |
+--------+-------+-----------------------+--------+--------+-------+
|  8  | 211 |Ljubljana (Šentvid –  |  H3  | 2,900 |  MP |
|    |    |obvoznica)       |    |    |    |
+--------+-------+-----------------------+--------+--------+-------+
                                 «.
4. člen
V 6. členu se spremenita potek in dolžina glavnih cest II. reda, označenih s številkami 103, 109 in 110, kakor sledi:
»
+--------+-------+-----------------------+--------+--------+-------+
|Številka|Začetek|   Potek ceste   | Konec |Dolžina | Namen |
| ceste |  na |            |  na  | (v km) |uporabe|
+--------+-------+-----------------------+--------+--------+-------+
| 103  | 102 |Peršeti–Nova Gorica–  | 204  | 40,990 |  MP |
|    |    |Šempeter        |    |    |    |
+--------+-------+-----------------------+--------+--------+-------+
| 109  |  A5 |Lendava–Petišovci   |meja HR | 4,510 |  MP |
+--------+-------+-----------------------+--------+--------+-------+
| 110  |    |IZBRIS CESTE      |    |  0  |    |
+--------+-------+-----------------------+--------+--------+-------+
                                 «.
5. člen
V 7. členu se spremenita potek in dolžina regionalnih cest I. reda, označenih s številkami 203, 209, 221, 222, 229, 230 in 232, kakor sledi:
»
+--------+-------+-----------------------+--------+--------+-------+
|Številka|Začetek|   Potek ceste   | Konec |Dolžina | Namen |
| ceste |  na |            |  na  | (v km) |uporabe|
+--------+-------+-----------------------+--------+--------+-------+
| 203  | meja I|Predel–Bovec (po    |  102 | 38,330 |  MP |
|    |    |obvoznici)–Kobarid (po |    |    |    |
|    |    |obvoznici)       |    |    |    |
+--------+-------+-----------------------+--------+--------+-------+
| 209  |  A2 |Lesce–Bled–Bohinjska  |  633 | 30,180 |  MP |
|    |    |Bistrica–Jezero    |    |    |    |
+--------+-------+-----------------------+--------+--------+-------+
| 221  |  A1 |Trojane–Izlake–    |  5  | 40,250 |  MP |
|    |    |Trbovlje–Hrastnik–   |    |    |    |
|    |    |Šmarjeta        |    |    |    |
+--------+-------+-----------------------+--------+--------+-------+
| 222  | 221 |Zagorje–most čez Savo |  108 | 1,880 |  MP |
+--------+-------+-----------------------+--------+--------+-------+
| 229  |  2  |Ptuj–Rogoznica–Senarska|  A5  | 20,060 |  MP |
+--------+-------+-----------------------+--------+--------+-------+
| 230  | meja A|Gornja Radgona (most)– | meja HR| 45,480 |  MP |
|    |    |Radenci–Vučja vas–   |    |    |    |
|    |    |Križevci–Ljutomer–Ormož|    |    |    |
|    |    |(most)         |    |    |    |
+--------+-------+-----------------------+--------+--------+-------+
| 232  | meja H|Hodoš–Petrovci–Murska |  443 | 35,580 |  MP |
|    |    |Sobota–Lipovci     |    |    |    |
+--------+-------+-----------------------+--------+--------+-------+
                                 «.
6. člen
V 8. členu se spremenita potek in dolžina regionalnih cest II. reda, označenih s številkami 402, 411, 418, 433, 439, 442, 443 in 448, kakor sledi:
»
+--------+--------+---------------------+-------+--------+---------+
|Številka|Začetek |   Potek ceste   | Konec | Dolžina| Namen |
| ceste |  na  |           |  na | (v km) | uporabe |
+--------+--------+---------------------+-------+--------+---------+
| 402  | 103  |Solkan–Gonjače–   | meja I| 20,010 |  MP  |
|    |    |Dobrovo–Neblo    |    |    |     |
+--------+--------+---------------------+-------+--------+---------+
| 411  |  A2  |Kranj Z–Podtabor–  | 452 | 14,510 |  MP  |
|    |    |Gobovce–Črnivec   |    |    |     |
+--------+--------+---------------------+-------+--------+---------+
| 418  | 215  |Mokronog–Zbure–   | 419 | 23,400 |  MP  |
|    |    |Škocjan–Dobruška vas–|    |    |     |
|    |    |Šentjernej      |    |    |     |
+--------+--------+---------------------+-------+--------+---------+
| 433  | 229  |Senarska–Lenart–   | meja A| 22,080 |  MP  |
|    |    |Trate–most čez Muro |    |    |     |
+--------+--------+---------------------+-------+--------+---------+
| 439  | meja H |Kobilje–Dobrovnik–  | 433 | 56,330 |  MP  |
|    |    |Beltinci in Bratonci–|    |    |     |
|    |    |Križevci–Sv. Jurij ob|    |    |     |
|    |    |Ščavnici–Senarska  |    |    |     |
+--------+--------+---------------------+-------+--------+---------+
| 442  | 232  |Martjanci–Dobrovnik– |  H7 | 24,230 |  MP  |
|    |    |Dolga vas      |    |    |     |
+--------+--------+---------------------+-------+--------+---------+
| 443  | 232  |Lipovci–Črenšovci–  | meja H| 31,760 |  MP  |
|    |    |Lendava–Pince    |    |    |     |
+--------+--------+---------------------+-------+--------+---------+
| 448  |  LC  |[Pluska –]      | 418 | 17,850 |  MP  |
|    |    |Karteljevo–Novo   |    |    |     |
|    |    |mesto–Otočec–Kronovo |    |    |     |
+--------+--------+---------------------+-------+--------+---------+
                                 «.
Za regionalno cesto II. reda, označeno s številko 448, se doda nova regionalna cesta II. reda, označena s številko 449, kakor sledi:
»
+--------+--------+----------------------+--------+--------+-------+
|Številka|Začetek |   Potek ceste   | Konec |Dolžina | Namen |
| ceste |  na  |           |  na  | (v km) |uporabe|
+--------+--------+----------------------+--------+--------+-------+
| 449  |  A1  |Pesnica–Lenart–Gornja | 230  | 33,810 |  MP |
|    |    |Radgona        |    |    |    |
+--------+--------+----------------------+--------+--------+-------+
                                 «.
Za regionalno cesto II. reda, označeno s številko 451, se doda nova regionalna cesta II. reda, označena s številko 452, kakor sledi:
»
+--------+--------+----------------------+--------+--------+-------+
|Številka|Začetek |Potek ceste      | Konec |Dolžina | Namen |
| ceste |  na  |           |  na  | (v km) |uporabe|
+--------+--------+----------------------+--------+--------+-------+
| 452  | 201  |Hrušica–Javornik–   | 411  | 23,700 |  MP |
|    |    |Žirovnica–Lesce–   |    |    |    |
|    |    |Črnivec        |    |    |    |
+--------+--------+----------------------+--------+--------+-------+
                                 «.
7. člen
V 9. členu se spremenita potek in dolžina regionalnih cest III. reda, označenih s številkami 629, 636, 637, 667, 669, 714, 726, 737, 747 in 939, kakor sledi:
»
+--------+--------+----------------------+--------+--------+-------+
|Številka|Začetek |   Potek ceste   | Konec |Dolžina | Namen |
| ceste |  na  |           |  na  | (v km) |uporabe|
+--------+--------+----------------------+--------+--------+-------+
| 629  | 111  |Valeta–Beli Križ–Piran|  LC  | 2,390 |  MP |
+--------+--------+----------------------+--------+--------+-------+
| 636  | 635  |Lipnica–Gobovce–po R2–| 101  | 8,570 |  MP |
|    |    |441–Podtabor–Zvirče  |    |    |    |
+--------+--------+----------------------+--------+--------+-------+
| 637  |    |IZBRIS CESTE     |    |  0  |    |
+--------+--------+----------------------+--------+--------+-------+
| 667  | 418  |Zbure–Kronovo     | 448  | 6,840 |  MP |
+--------+--------+----------------------+--------+--------+-------+
| 669  |    |IZBRIS CESTE     |    |  0  |    |
+--------+--------+----------------------+--------+--------+-------+
| 714  | 439  |Sv. Jurij ob Ščavnici–| 230  | 14,680 |  MP |
|    |    |Grabonoš–Spodnji   |    |    |    |
|    |    |Ivanjci–Gornja Radgona|    |    |    |
+--------+--------+----------------------+--------+--------+-------+
| 726  | 439  |Renkovci–Črenšovci–  | 230  | 27,720 |  MP |
|    |    |Razkrižje in Stročja |    |    |    |
|    |    |vas–Pavlovci     |    |    |    |
+--------+--------+----------------------+--------+--------+-------+
| 737  | 711  |Rače–Šikole      |  2  | 5,790 |  MP |
+--------+--------+----------------------+--------+--------+-------+
| 747  |  3  |Lenart–Sv. Trojica–  | 714  | 12,760 |  MP |
|    |    |Cogetinci–Spodnji   |    |    |    |
|    |    |Ivanjci        |    |    |    |
+--------+--------+----------------------+--------+--------+-------+
| 939  |    |IZBRIS CESTE     |    |  0  |    |
+--------+--------+----------------------+--------+--------+-------+
                                 «.
8. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00721-4/2009/7
Ljubljana, dne 19. marca 2009
EVA 2008-2411-0007
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti