Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2009 z dne 17. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2009 z dne 17. 2. 2009

Kazalo

432. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 1738.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB 1, 14/05 – popravek in 126/07), 7. in 16. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03 in 34/04 – popravek) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 18. redni seji dne 5. 2. 2009 sprejel
S K L E P
I
Na nepremičninah parc. št. 1664/2, dvorišče v izmeri 4 m2, vpisani v vl. št. 827 k.o. Jablanica in parc. št. 1663/9 vpisani v vl. št. 513, k.o. Jablanica, se ukine status javnega dobra v splošni rabi.
II
Nepremičnini iz tč. I tega sklepa postaneta last Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, matična številka 1779737 do 1/1.
III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 466-038/2006
Šmartno pri Litiji, dne 5. februarja 2009
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.