Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2009 z dne 17. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2009 z dne 17. 2. 2009

Kazalo

431. Odlok o dopolnitvi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Šmartno pri Litiji, stran 1737.

Na podlagi 29. in 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB 2 in 76/08), 16. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03) in v skladu z Uredbo o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03 z vsemi spremembami) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 18. redni seji dne 5. 2. 2009 sprejel
O D L O K
o dopolnitvi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Šmartno pri Litiji
1. člen
V Odloku o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 52/03, 16/04) se doda nov drugi odstavek 5. člena odloka, ki se glasi: »Notranja organizacijska enota občinske uprave je lahko režijski obrat, ki opravlja naloge v zvezi z zagotavljanjem lokalnih gospodarskih javnih služb.«.
2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 111-01/2003
Šmartno pri Litiji, dne 5. februarja 2009
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.