Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2009 z dne 17. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2009 z dne 17. 2. 2009

Kazalo

429. Odlok o dopolnitvah Odloka o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Škofja Loka, stran 1736.

Na podlagi drugega odstavka 6. člena Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 54/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 20. redni seji 29. 1. 2009 sprejel
O D L O K
o dopolnitvah Odloka o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Škofja Loka
1. člen
Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Škofja Loka, objavljen v Uradnem listu RS, št. 43/03, se dopolni tako, da se doda nov 7.a člen, ki se glasi:
»Do vračila sorazmernega deleža vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje so upravičeni tudi posamezniki, ki zaradi zamude rokov za vložitev zahtevka iz 3. člena niso bili uvrščeni na seznam dejanskih končnih upravičencev iz 5. člena tega odloka, če do 31. 12. 2009 predložijo zahtevek za vračilo vlaganj na Občino Škofja Loka.
Zahtevku morajo biti priložena dokazila o upravičenosti do vračila vlaganj (pogodba, dokazila o morebitnem pravnem nasledstvu), podatki, potrebni za nakazilo zneska vlaganj (davčna številka, številka TRR računa) ter dokazila o pravnem nasledstvu, če upravičenec – podpisnik pogodbe ni več živ.
O upravičenosti do vračila vlaganj in o višini zneska vračila odloči občinska uprava z upravno odločbo.«
2. člen
Vsi zahtevki, vloženi na komisijo po izteku roka iz 3. člena in pred uveljavitvijo tega odloka, se štejejo kot zahtevki, vloženi po tem odloku.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 346-4/2001
Škofja Loka, dne 29. januarja 2009
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l.r.