Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2009 z dne 17. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2009 z dne 17. 2. 2009

Kazalo

426. Pravilnik o spremembah Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Laško za programsko obdobje 2007–2013, stran 1720.

Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (ZKme-1, Uradni list RS, št. 45/08) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07) je Občinski svet Občine Laško na 15. seji dne 4. 2. 2009 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Laško za programsko obdobje 2007–2013
1. člen
V Pravilniku o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Laško za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 62/07) se v 17. členu črta prva alineja drugega odstavka 5. točke.
2. člen
Vsa ostala določila pravilnika ostajajo nespremenjena in v veljavi.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-6/2007
Laško, dne 4. februarja 2009
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.