Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2009 z dne 17. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2009 z dne 17. 2. 2009

Kazalo

419. Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o razporeditvi delovnega časa in uradnih ur v mestni upravi Mestne občine Celje, stran 1706.

Na podlagi 27. in 59. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) izdaja župan Mestne občine Celje
O D R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Odredbe o razporeditvi delovnega časa in uradnih ur v mestni upravi Mestne občine Celje
1. člen
Spremeni se 8. člen Odredbe o razporeditvi delovnega časa in uradnih ur v mestni upravi Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 91/01) tako, da se v zadnji vrstici besedilo »ter v petek od 8. do 11. ure in od 12. do 14. ure«, nadomesti z besedilom »… ter v petek od 8. do 12.30.«
2. člen
Spremeni se 9. člen odredbe tako, da spremenjeno besedilo glasi:
»Uradne ure v Sprejemni pisarni mestne uprave in v Blagajni Mestne občine Celje so v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 11. ure in od 12. do 14.30, v sredo od 8. do 11. ure in od 12. ure do 16.30 ter v petek od 8. do 12.30.
3. člen
Ostale določbe odredbe ostanejo nespremenjene še naprej v veljavi.
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01400/001/95
Celje, dne 3. februarja 2009
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.