Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2009 z dne 13. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2009 z dne 13. 2. 2009

Kazalo

372. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi in organiziranju Javnega podjetja Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o., stran 1142.

Na podlagi Statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01 in 77/06), Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 6/08) in Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) so Občinski svet Občine Vrhnika na 19. seji dne 29. 1. 2009, Občinski svet Občine Borovnica na 3. dopisni seji dne 30. 1. 2009 in Občinski svet Občine Log - Dragomer na 3. dopisni seji dne 2. 2. 2009 sprejeli
O D L O K
o spremembah Odloka o ustanovitvi in organiziranju Javnega podjetja Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o.
1. člen
V 39. členu Odloka o ustanovitvi in organiziranju Javnega podjetja Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o., (Uradni list RS, št. 98/08), v nadaljevanju: odlok, se številka »43« nadomesti s številko »51«.
2. člen
V 40. členu odloka se številki »22 in 23« nadomestita s številkama »30 in 31«.
3. člen
V 42. členu odloka se besedilo »43. členom« nadomesti z besedilom »51. člena«.
4. člen
V 55. členu odloka se številka »15« nadomesti s številko »23«.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi v uradnem glasilu Naš časopis.
Odlok v Uradnem listu Republike Slovenije objavi Občina Vrhnika, stroški objave bremenijo občine ustanoviteljice glede na osnovne vložke.
Št. 353-69/03 (1-02)
Vrhnika, dne 4. februarja 2009
Župan
Občine Vrhnika
dr. Marjan Rihar l.r.
Št. 014-0002/2008-1
Borovnica, dne 4. februarja 2009
Župan
Občine Borovnica
Andrej Ocepek l.r.
Št. 354-5/2007
Dragomer, dne 4. februarja 2009
Župan
Občine Log - Dragomer
Mladen Sumina l.r.