Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2009 z dne 13. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2009 z dne 13. 2. 2009

Kazalo

371. Statutarni sklep o prazniku Občine Trebnje, stran 1141.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, ZLS-UPB2) in 2. točke 8. člena in 18. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07, 111/07) je Občinski svet Občine Trebnje na 9. izredni seji z dne 28. 1. 2009 sprejel
S T A T U T A R N I S K L E P
1.
Praznik Občine Trebnje je 25. junij.
2.
Prvi občinski praznik bo Občina Trebnje praznovala leta 2009.
Občina Trebnje obeležuje svoj občinski praznik s slavnostno prireditvijo.
Ob tej priliki se podeljujejo občinske plakete in priznanja.
3.
Ta statutarni sklep ne ukinja spominska dneva, določena v 1. točki 8. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07, 111/07).
4.
Ta statutarni sklep občinski svet sprejme z 2/3 večino vseh članov sveta.
5.
Ta statutarni sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-11/08
Trebnje, dne 28. januarja 2009
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.