Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2009 z dne 13. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2009 z dne 13. 2. 2009

Kazalo

369. Sklep o ukinitvi javnega dobra, stran 1139.

Na podlagi 14. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05 in 132/06) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 23. seji dne 5. februarja 2009 sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra
1.
Ukine se javno dobro na nepremičnini parc. št. 3590/3 k. o. Vrtojba, ker v naravi ne služi več kot javno dobro.
2.
Lastninska pravica na parceli iz 1. člena tega sklepa preneha imeti značaj javnega dobra in ostane lastnina Občine Šempeter - Vrtojba.
3.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 11001-1/2009-7
Šempeter pri Gorici, dne 5. februarja 2009
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
Dragan Valenčič l.r.