Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2009 z dne 13. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2009 z dne 13. 2. 2009

Kazalo

362. Sklep o ukinitvi javnega dobra, stran 1127.

Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 24. seji dne 26. 1. 2009 sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra
1. člen
Mestni svet Mestne občine Ljubljana daje soglasje k ukinitvi javnega dobra na zemljišču parc. št. 835/21 pot v izmeri 39 m² k.o. Nadgorica, vpisanem v zemljiškoknjižnem vložku št. 1145 kot družbena lastnina v splošni rabi-javno dobro.
2. člen
S tem sklepom zemljišče parc. št. 835/21 k.o. Nadgorica preneha biti javno dobro in v smislu Zakona o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini (Uradni list RS, št. 44/97 in 59/01) postane lastnina Mestne občine Ljubljana.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4780-349/2005-47
Ljubljana, dne 26. januarja 2009
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.