Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2009 z dne 13. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2009 z dne 13. 2. 2009

Kazalo

361. Sklep o ukinitvi javnega dobra, stran 1127.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1, 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 115/05 – odl. US in 120/06 – odl. US) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 24. seji dne 26. 1. 2009 sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra – parc. št. 1468/3, 1468/4, 1468/5, k.o. Ježica
1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra nepremičnini parc. št. 1468/3 – st. stavbišče stan. v izmeri 4 m2, parc. št. 1468/4 – stan. v izmeri 25 m2, parc. št. 1468/5 – pot v izmeri 5,00 m2, vse k.o. Ježica, – ki so vpisane v zemljiškoknjižnem vložku št. 1879, v listu B kot javno dobro v splošni rabi – in vpiše lastninska pravica Mestne občine Ljubljana.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listi Republike Slovenije.
Št. 4780-13/2008-12
Ljubljana, dne 26. januarja 2009
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.