Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2009 z dne 13. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2009 z dne 13. 2. 2009

Kazalo

355. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 1115.

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99, 36/02) in 8. člena Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 14/00) je Občinski svet Občine Grosuplje na 23. redni seji dne 28. 1. 2009 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra za zemljišča parc. št. 2153/6, 2160/4, 2191/7 in 2191/8 v k.o. Ponova vas
I.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za zemljišča v k.o. Ponova vas:
– zemljišče parc. št. 2153/5 neplodno v izmeri 55 m2 pripisano pri ZKV št. 875;
– zemljišče parc. št. 2153/6 neplodno v izmeri 24 m2 pripisano pri ZKV št. 875;
– zemljišče parc. št. 2160/4 neplodno v izmeri 68 m2 pripisano pri ZKV št. 875;
– zemljišče parc. št. 2191/7 cesta v izmeri 31 m2 pripisano pri ZKV št. 875;
– zemljišče parc. št. 2191/8 neplodno v izmeri 24 m2 pripisano pri ZKV št. 875.
II.
Nepremičnine iz I. točke tega sklepa prenehajo biti javno dobro in postanejo last Občine Grosuplje, Taborska cesta 2, Grosuplje.
III.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republika Slovenija in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 34404-8/2002
Grosuplje, dne 28. januarja 2009
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.