Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2009 z dne 13. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2009 z dne 13. 2. 2009

Kazalo

347. Shema za določanje odškodnine za posamezne vrste poklicnih bolezni zaradi izpostavljenosti azbestu, stran 1110.

Na podlagi tretjega odstavka 6. člena Zakona o odpravljanju posledic dela z azbestom (Uradni list RS, št. 15/07 – uradno prečiščeno besedilo) minister za delo, družino in socialne zadeve objavlja
S H E M O
za določanje odškodnine za posamezne vrste poklicnih bolezni zaradi izpostavljenosti azbestu
1. člen
V skladu s tretjim odstavkom 6. člena Zakona o odpravljanju posledic dela z azbestom (Uradni list RS, št. 15/07 – uradno prečiščeno besedilo) se odškodnina za posamezne vrste poklicnih bolezni zaradi izpostavljenosti azbestu določi po naslednji shemi:
+---------------------------------------+----------------------+
|Plaki parietalne plevre ali difuzne  | Največ 12.912,56 EUR |
|zadebelitve plevre           |           |
+---------------------------------------+----------------------+
|Benigni plevralni izliv        | Največ 14.048,86 EUR |
+---------------------------------------+----------------------+
|Kronični plevralni izliv        | Največ 16.767,29 EUR |
+---------------------------------------+----------------------+
|Azbestoza               | Največ 22.660,86 EUR |
+---------------------------------------+----------------------+
|Pljučni rak, maligni mezoteliom in   | Največ 45.299,96 EUR |
|drugi raki, ki so posledica      |           |
|izpostavljenosti azbestu        |           |
+---------------------------------------+----------------------+
2. člen
Ta shema se začne uporabljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01700-45/2005/104
Ljubljana, dne 19. januarja 2009
EVA 2009-2611-0035
dr. Ivan Svetlik l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve