Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2009 z dne 13. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2009 z dne 13. 2. 2009

Kazalo

346. Soglasje k aktu o ustanovitvi Ustanove Chopinov zlati prstan, stran 1109.

Ministrstvo za kulturo izdaja na podlagi 3. in 12. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05) v zadevi izdaje soglasja k aktu o ustanovitvi USTANOVE CHOPINOV ZLATI PRSTAN, Štula 23, 1210 Ljubljana Šentvid, naslednje
s o g l a s j e
Ministrstvo za kulturo izdaja soglasje k notarskemu zapisu akta o ustanovitvi ustanove, s katerim je ustanovitelj Janez Rozman, Kajuhova ulica 26, 1000 Ljubljana, ustanovil ustanovo z imenom USTANOVA CHOPINOV ZLATI PRSTAN, s sedežem v Ljubljani, Štula 23, 1210 Ljubljana Šentvid, o čemer je notar Stane Krainer, Gorenjska cesta 2, 4240 Radovljica, izdal notarski zapis akta o ustanovitvi USTANOVE CHOPINOV ZLATI PRSTAN, Štula 23, 1210 Ljubljana Šentvid, opr. št. SV 901/08 z dne 29. 10. 2008.
Namen ustanove je splošno koristen in trajen. Namen ustanove je promocija in razvijanje kulturne dejavnosti, predvsem na področju pedagogike klavirske igre, organizacija mednarodnih srečanj mladih pianistov, mladih nadarjenih glasbenikov in drugih kulturnih dejavnosti.
Ustanovitveno premoženje znaša 100 evrov.
Št. 0140-45/2008/13
Ljubljana, dne 17. decembra 2008
EVA 2008-3511-0059
Majda Širca l.r.
Ministrica
za kulturo