Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2008 z dne 12. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2008 z dne 12. 9. 2008

Kazalo

SV 261/2008 Ob-7658/08 , Stran 3130
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Alojza Vidica iz Sevnice, opr. št. SV 261/2008 z dne 30. 7. 2008, je bila: – na stanovanju št. 1 v pritličju, v izmeri 39,96 m2, last Marijana Ilotiča, EMŠO 0406963500080 in Marjane Gole, EMŠO 0304976505165, stanujočih v Sevnici, Prvomajska ulica št. 6, vsakega do ene idealne polovice, – na stanovanju št. 3 v prvem nadstropju, v izmeri 52,69 m2, last Marijana Ilotiča, EMŠO 0406963500080, stanujočega v Sevnici, Prvomajska ulica št. 6, do celote, – na stanovanju št. 4 v prvem nadstropju v izmeri 35,39 m2, last Branka Ilotića, EMŠO 1102965500015, stanujočega v Višnji Gori, Sokolska ulica št. 19, do celote, nahajajočih se v večstanovanjski stavbi na naslovu Prvomajska ulica št. 6 v Sevnici, stoječi na parceli št. 395/2, vpisani v vložek št. 1697, k.o. Sevnica, z identifikacijsko številko stavbe 1158.ES, ustanovljena zastavna pravica po členih 250 in 254 ZIZ, v korist upnice Banke Sparkasse d.d., s sedežem v Ljubljani, Cesta v Kleče št. 15, z matično številko 2211254000, za zavarovanje upničine denarne terjatve v višini 196.000,00 CHF s pogodbenimi obrestmi po obrestni meri, ki je sestavljena iz povprečja tri in dvanajst-mesečnega Liborja ter fiksnega pribitka v višini 1,9% letno, z obveznostjo vračila kredita v 300 zaporednih mesečnih anuitetah, od katerih prva anuiteta zapade v plačilo dne 1. 9. 2008, zadnja pa dne 1. 8. 2033, z upničino pravico odpoklica kredita ter z ostalimi pogoji vračila kredita, določenimi v notarskem zapisu opr. št. SV 261/2008 z dne 30. 7. 2008.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti