Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2008 z dne 12. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2008 z dne 12. 9. 2008

Kazalo

SV 595/08 Ob-7627/08 , Stran 3129
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ribič Avgusta iz Velenja, opr. št. SV-595/08 z dne 22. 8. 2008, je bilo stanovanje št. 7, v 3. nadstropju v izmeri 43,30 m2, v stanovanjski hiši Stantetova ulica 03, 3320 Velenje, stoječi na parc. št. 2427/5 k.o. Velenje, last Hankić Selme in Damira, stanujoča Stantetova ulica 13, 3320 Velenje, za vsakega do ene polovice, zastavljeno v korist SKB banke d.d. Ljubljana, zaradi zavarovanja denarne terjatve v znesku 18.000,00 EUR s pripadki.