Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2008 z dne 22. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2008 z dne 22. 8. 2008

Kazalo

SV 656/08 Ob-7029/08 , Stran 2941
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Katje Fink iz Celja, opr. št. SV 656/08 z dne 14. 8. 2008, je bilo stanovanje št. 6, v pritličju stanovanjske hiše na Robovi ulici 1, Celje, v izmeri 65,66 m2, na parc. št. 1199/22, vpisano pri vl. št. 778, k.o. Spodnja Hudinja, last Zagozda Cvetka, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 5/93 z dne 10. 12. 1993, med kupcem Zagozda Cvetkom in prodajalcem Stanovanjsko ustanovo delavcev pri s.p. Celje, zastavljeno v korist upnice Raiffeisen banka d.d., Slovenska ulica 17, Maribor, matična številka 5706491000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 58.582,80 CHF, s pripadki, ki zapade v plačilo 30. 8. 2023.

AAA Zlata odličnost