Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2008 z dne 22. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2008 z dne 22. 8. 2008

Kazalo

Ob-7050/08 , Stran 2937
Skupščina družbe Celanese Polisinteza d.o.o., Dekani 3A, 6271 Dekani, je dne 14. 5. 2008 sprejela sklep o prenehanju družbe po postopku likvidacije na podlagi členov 402. in 403. Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1). Za likvidacijskega upravitelja je bil imenovan Andrej Brun, Ulica Gradnikove brigade 61, Nova Gorica. Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom opr. št. Srg 2008/25463 z dne 31. 7. 2008 vpisalo začetek redne likvidacije nad družbo Celanese Polisinteza d.o.o – v likvidaciji. Upniki družbe Celanese Polisinteza d.o.o. – v likvidaciji se pozivajo, da v roku 30 dni od te objave v Uradnem listu RS prijavijo svoje terjatve do družbe v likvidaciji in jih v enem izvodu, skupaj s priloženimi dokazili o temelju in višini svojih terjatev, pošljejo na naslov: Celanese Polisinteza d.o.o. – v likvidaciji, Dekani 3A, 6271 Dekani, za Andreja Bruna, likvidacijskega upravitelja. Likvidacijski upravitelj vse dolžnike družbe Celanese Polisinteza d.o.o. – v likvidaciji poziva, da nemudoma poravnajo svoje obveznosti do družbe v likvidaciji.