Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2008 z dne 22. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2008 z dne 22. 8. 2008

Kazalo

Ob-7042/08 , Stran 2937
Likvidacijski upravitelj družbe Iskraemeco, družba za upravljanje in svetovanje, d.d. – v likvidaciji, s sedežem v Kranju, Savska loka 4, matična številka 1303929000, obvešča morebitne upnike, da je Okrožno sodišče v Kranju s sklepom opr. št. Srg 2008/15945 z dne 1. 4. 2008 vpisalo sklep skupščine družbe z dne 24. 1. 2008 o začetku redne likvidacije družbe z naslednjo vsebino: »Sklep o likvidaciji družbe: Firma in sedež družbe: Iskraemeco, družba za upravljanje in svetovanje, d.d., 4000 Kranj, Savska loka 4; organ, ki je sprejel sklep: skupščina družbe na podlagi določb druge alineje I. odstavka 402. člena ZGD-1 in 49. člena Statuta družbe; razlog za prenehanje: odsvojitev vseh delnic družbe Iskraemeco d.d.; rok za prijavo terjatev do družbe: 30 dni od objave sklepa o začetku likvidacije družbe v Uradnem listu RS; ime, priimek in prebivališče likvidacijskega upravitelja: Leon Lebar, 4000 Kranj, Benedikova ulica 5; o predlogu poročila o poteku likvidacijskega postopka in predlogu za razdelitev premoženja sklepa nadzorni svet družbe; za spremljanje in dajanje navodil likvidacijskemu upravitelju pri delu je pristojen nadzorni svet družbe; likvidacija družbe se opravi po vpisu tega sklepa v sodni register in od tedaj dalje družba uporablja v svoji firmi pristavek »v likvidaciji«.« Likvidacijski upravitelj poziva upnike, da prijavijo svoje terjatve do družbe v roku 30 dni od te objave.