Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2008 z dne 22. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2008 z dne 22. 8. 2008

Kazalo

Ob-7011/08 , Stran 2937
Družba Grafika Soča, d.o.o., Sedejeva ulica 4, Nova Gorica, v skladu s 629. členom ZGD-1 v povezavi s prvim odstavkom 586. členom ZGD-1, objavlja obvestilo, da namerava izvesti delitev družbe po postopku oddelitve z ustanovitvijo nove družbe in da je kot prenosna družba Okrožnemu sodišču v Novi Gorici (registrsko sodišče) že predložila delitveni načrt z vsemi prilogami. Družbeniku je na sedežu družbe v Novi Gorici omogočen pregled delitvenega načrta in vseh ostalih listin v zvezi z delitvijo. Družbeniku bo družba najmanj 14 dni pred zasedanjem skupščine družbe, ki bo odločala o delitvi, skupaj z vabilom za skupščino poslala vse listine v zvezi z delitvijo, razen če se ne bo družbenik temu veljavno odpovedal. Družba mora, v skladu s tretjim odstavkom 629. člena ZGD-1, vsakemu upniku na njegovo zahtevo najkasneje naslednji delovni dan brezplačno dati prepis delitvenega načrta. Družba nima sveta delavcev. Upniki imajo skladno s 636. členom ZGD-1 pravico zahtevati zavarovanje za svoje nezapadle, negotove ali pogojne terjatve, če tako zavarovanje zahtevajo v 6 mesecih po objavi vpisa oddelitve v sodni register. Vsak, čigar pravni interes je prizadet zaradi oddelitve lahko, skladno s 637. členom ZGD-1, zahteva pojasnila o dodelitvi posameznih delov premoženja in obveznosti. Vse navedene listine bodo predložene tudi na zasedanju skupščine, ki bo odločala o delitvi. Na začetku obravnave na skupščini bo direktor ustno obrazložil vsebino delitvenega načrta in pred odločanjem o soglasju za delitev družbenika obvestil o vseh pomembnih spremembah premoženja družbe, v obdobju od sestave delitvenega načrta do zasedanja skupščine.