Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2008 z dne 22. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2008 z dne 22. 8. 2008

Kazalo

Št. 2512-08-0272 Ob-7013/08 , Stran 2936
Območna geodetska uprava Nova Gorica, Rejčeva ulica 7, Nova Gorica, v skladu s sedmim odstavkom 11. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni list RS, št. 47/06 in 65/07 – Odločba US) poziva osebe, ki menijo, da so pravni nasledniki po verjetno umrlem Tinta Francu, pok. Antona, Ravnica, 5251 Grgar, lastniku parcele št. 726 v katastrski občini 2266-Ajba, da se javijo v 30 dneh od dneva objave oklica v Uradnem listu RS in na enotnem državnem portalu e-uprava ter vstopijo v postopek evidentiranja urejene meje št. 02112-632/2008. Oseba, ki meni, da je pravni naslednik, mora izkazati obstoj svojega pravnega nasledstva. Če se na objavo oklica ne javi nihče, velja domneva, da neznani lastnik nepremičnine soglaša z ugotovljeno katastrsko mejo.