Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2008 z dne 22. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2008 z dne 22. 8. 2008

Kazalo

Št. 01442-1/2008/05 Ob-7039/08 , Stran 2919
Sprememba Na podlagi 44. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB-2, 114/06 – ZUTPG, 23/07 – popr. in št. 41/07 – popr.) 2. in 3. člena Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 72/04) ter v skladu s sklepom ministrice za delo, družino in socialne zadeve št. 01442-1/2008/01 z dne 26. 5. 2008 objavlja Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve spremembe javnega razpisa za podelitev koncesije za opravljanje institucionalnega varstva v domovih za starejše. 1. V javnem razpisu za podelitev koncesije za opravljanje institucionalnega varstva v domovih za starejše (Uradni list RS, št. 53/08) se v 14. podtočki 12. točke datum »1. 7. 2008« nadomesti z datumom »1. 12. 2008«. V 17. podtočki 12. točke se datum »1. 3. 2009« nadomesti z datumom »1. 7. 2009«. 2. V 13. točki se datum »29. 8. 2008« nadomesti z datumom »31. 12. 2008«. 3. V 14. točki se datum »3. 9. 2008« nadomesti z datumom »7. 1. 2009«.