Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2008 z dne 22. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2008 z dne 22. 8. 2008

Kazalo

Ob-7024/08 , Stran 2919
Sprememba Na podlagi 29. člena Ustanovitvenega akta Ekološkega sklada Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 85/04 in 55/06) in prvega odstavka 6. člena Splošnih pogojev poslovanja za spodbujanje razvoja na področju varstva okolja (Uradni list RS, št. 117/05) Ekološki sklad Republike Slovenije, javni sklad, objavlja spremembo Javnega razpisa za kreditiranje okoljskih naložb občanov, prizadetih v neurju z viharnim vetrom in točo dne 13. in 14. julija 2008 390B08B. Javni razpis za kreditiranje okoljskih naložb občanov, prizadetih v neurju z viharnim vetrom in točo dne 13. in 14. julija 2008 390B08B (Uradni list RS, št. 79/08), se spremeni tako, da se vključijo sledeče spremembe besedila: Naslov razpisa se glasi: »Javni razpis za kreditiranje okoljskih naložb občanov, prizadetih v neurju z viharnim vetrom in točo dne 13. in 14. julija ter 8. in 15. avgusta 2008 390B08B«. Besedilo prvega odstavka 1. točke Predmet razpisa se spremeni tako, da se glasi: »Predmet razpisa je ugodno kreditiranje občanov, ki imajo stalno prebivališče na območjih, ki so bila prizadeta v neurju dne 13. in 14. julija ter 8. in 15. avgusta 2008, za naložbe v stanovanjske objekte, ki so bili zaradi neurja z viharjem in točo poškodovani, in sicer za naslednji namen:« V 3.c točki Višina kredita se besedilo druge alineje spremeni tako, da se glasi: »trikratnika višine nastale škode na ustreznih delih stanovanjskega objekta, kot izhaja iz Ocene delne škode na stavbah, povzročene po naravni nesreči (Obr. 4)«: V 3.e točki Finančni pogoji kreditiranja se najnižji znesek kredita 2.000,00 EUR nadomesti z zneskom »1.500,00 EUR«. V prvem odstavku točke 5. Rok in način prijave se datum »30. 9. 2008« nadomesti z datumom »31. 10. 2008«.