Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008

Kazalo

SV 199/08 Ob-3749/08 , Stran 1421
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Škovrlj iz Ptuja, opr. št. SV 199/08 z dne 4. 4. 2008, je bila nepremičnina, ki še ni vpisana v zemljiški knjigi E Okrajnega sodišča na Ptuju, in sicer je to trisobno stanovanje (v izmeri 117,05 m2) z vsemi pripadajočimi prostori v prvem nadstropju Osojnikove ceste 7, Ptuj, ki stoji na parc. št. 1120/2, ki je pripisana k z.k. vl. št. 647 k.o. Ptuj, katerega lastnik na podlagi prodajne pogodbe z dne 10. 2. 2008 in aneksa k prodajni pogodbi z dne 1. 4. 2008, sklenjene s prodajalko Kristino Murat do celote, je dolžnik Boštjan Majcenovič, stanujoč Jadranska ulica 15, Ptuj, zastavljena v korist upnice UniCredit Banka Slovenija d.d. Ljubljana, matična številka 5446546, za zavarovanje denarne terjatve v znesku 124.300,00 CHF s p.p.